Basisschoolproject

Vanaf het voorjaar van 2018 gaat Orphée Social Singing een rol spelen in het naschools activiteitenaanbod voor de basisscholen uit Valkenburg aan de Geul.

Een keer per twee weken is er “Samen Zingen” voor kinderen tussen 7 en 13 jaar oud onder leiding van Marjolein Jeurissen (20 jaar), de dirigente van Orphée Social Singing. Op enthousiaste wijze zal Marjolein aandacht besteden aan alle facetten van de zang. En natuurlijk worden er liedjes gezongen die de jeugd van nu aanspreken. Ook een vrijwilliger van Orphée Social Singing is bij de groep aanwezig voor (vocale) ondersteuning.
Bij genoeg aanmeldingen hoopt Orphée Social Singing dit project te kunnen toevoegen aan de structurele naschoolse activiteiten voor de basisscholen in Valkenburg aan de Geul.

Er hebben al 6 succesvolle bijeenkomsten plaatsgevonden; ook hebben we op 1 juni 4 workshops verzorgd ter gelegenheid van de Slotmanifestatie bij de groepen 7 in Valkenburg; Wat een enthousiasme!!!
Er  staan in schooljaar 2017/2018 nog 3 bijeenkomsten op de planning:
– dinsdag 5 juni, 16.15-17.15 uur in Basisschool Valkenburg
– dinsdag 19 juni, 16.15-17.15 uur in Basisschool Valkenburg
– dinsdag 3 juli, 16.15-17.15 uur in de Polfermolen Valkenburg

Per bijeenkomst wordt er een bedrag van €1,50 gevraagd voor een tegemoetkoming in de onkosten van de organisatie.

Aanmelden kan per mail naar Kim Lenoire, k.lenoire@polfermolen.org of via mail@orpheesocialsinging.nl.
Kim is combinatiefunctionaris Onderwijs en Cultuur van de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Natuurlijk mag u haar of ons via het contactformulier ook mailen voor vragen over dit project.

Achtergrond:
Zuid-Limburg is een gebied waarin de vergrijzing en ontgroening een trend is die ook de komende jaren zal blijven doorzetten. In de gemeente Valkenburg aan de Geul wordt inmiddels de tweede basisschool gesloten. De koorwereld vergrijst net zo hard mee de laatste jaren en de meeste jeugdigen sluiten zich niet aan bij een vereniging die voornamelijk uit ouderen bestaat. Het resultaat is dat veel verenigingen moeten ophouden met bestaan.
In 2013 ontstond het initiatief om bij Zangvereniging Orphée (opgericht in 1864) een jeugdafdeling te beginnen voor jongeren vanaf 15 jaar. Op 18 september 2014 werd Orphée Social Singing gestart, met succes. De groep focust zich vanaf de start op een repertoire en op activiteiten die passen bij de doelgroep.

Orphée vindt het belangrijk om als vereniging iets bij te kunnen dragen aan de gemeenschap in Houthem en Gemeente Valkenburg aan de Geul. Het stimuleren van de zang onder de jeugd is waar Orphée Social Singing voor staat en daarom hebben we dit project vanaf het eerste moment omarmd. We zijn dankbaar dat Kim Lenoire, combinatiefunctionaris Cultuur en Onderwijs ons hierbij heeft betrokken

Laagdrempeligheid, saamhorigheid, plezier hebben en samen toewerken naar muzikale hoogtepunten zijn enkele kernwaarden van Orphée Social Singing die ook binnen dit nieuwe project van toepassing zijn.
Bovendien is het zingen in een groep is niet alleen heel erg leuk, maar meerdere recente onderzoeken uitwijzen dat het goed is voor de ontwikkeling van een kind, de gezondheid en voor het ontstaan van vriendschappen.

Financiële middelen:
Per bijeenkomst wordt er per leerling een bijdrage van €1,50 gevraagd voor een tegemoetkoming in de onkosten voor de organisatie. De rest wordt door Orphée Social Singing pro deo gerealiseerd. Om dit project blijvend te kunnen blijven organiseren houden wij ons altijd van harte aanbevolen voor een subsidie of stimulering. U mag ons altijd contacteren via mail@orpheesocialsinging.nl

Naamloos